News : 70th Anniversary Giveaway Winners Announced

70th Anniversary Giveaway Winners Announced

8/1/2021 5:00:00 AM

In honor of UFCW 951's 70th anniversary, 70 awards of $70 and a special edition t-shirt were randomly awarded to members who entered our giveaway.
Congratulations to the winners!

JUNE

Lexi Welch | Meijer #242
Jacqueline Hoehn | Meijer #68
Susan O’Lear | Meijer #306
Angela Mulligan | Meijer #72
Kristin Nelson | Grandville Roasting and Packaging Plant #816
Rondald Buchanan | Meijer #311
Anthony Danicek | Meijer #71
Kayla Bohy | Meijer #226
Ann Mead | Meijer #187
Austin Edwards | Meijer #203
Kamera Bates (McAllister) | Meijer #310
Paul Orlando | Rite Aid #1611
Tanner Linares | Meijer #302
Bethanie Freeman | Meijer #244
Lara Hopp | Kroger #680
Brenda Jasper | Meijer #294
Raymond Wall | Meijer #180
Hana Nichole Mitchell | Rite Aid #1478
Margaret Farmer | Meijer #216
Sarah Thayer | Meijer #260
John Marty | Meijer #25
Kimberly Nelson (Alberts) | Kroger #887

 

JULY

Nicole Watson | Meijer #194
Nancy Zink | Meijer #191
Rachel Elliott-Golema | Meijer #122
Maria Leyva | Knouse Foods
Shannon Sweat | Meijer #67
Renee zeller | Meijer #229
Christina Hunn | Kroger #888
Tara Gault | Meijer #195
Zoe Payne | Meijer #36
Dawn Moore | Meijer #172
Scottie Hoggard | Harding's #383
Keith Kamin | Meijer #581
Susan Zeeuw | Rite Aid #1521
Lucinda Lopez | Meijer #244
Eric Decker | Meijer #19
Corey Owen | Meijer #175
Aaron Partlow | Kroger #738
Joseph Walker | Meijer #232
Vianey Kushner | Meijer #109
Melinda Miller | Meijer #44
Jodi Danley | Meijer #50
Mary Hoffman | Rite Aid #1474
Shant Uzunjian | Meijer #64
Tyler Simonye | Meijer #250


AUGUST

Shane Schmaltz | Meijer #70
Lauren Clark | Meijer #268
Janae Hubbard | Rite Aid #1532
Raquel French | Harding's #965
Derek Peterson | Meijer #172
Jerrry Whitfield | Meijer #41
Kristianna Fleming | Meijer #271
Shana Heuser | Knouse Foods
Nancy Suckow | Meijer #140
Rosa May | Kroger #811
Amber Lemons | Meijer #158
Jackie Dahn | Meijer #105
Jasmine Wallace | Meijer #47
Marjoree Macasaet | Meijer #310
Eugenia Scott | Meijer #213
Robert Dunham | Meijer #25
Adam Meyers | Kroger #888
Denise Cavalier | Meijer #53
Allison Baker | Meijer #163
Elham Ali | Rite Aid #1517
Charles Morton | Meijer #302
Jordan Bonk | Rite Aid #4482
Irene Nielsen | Kroger #793
Tera Gardella | Meijer #278